Zápis z výroční schůze konané dne 2. 2. 2017

Zpráva o činnosti Spolku Krčín za rok 2016

 

Pozvánka:

Spolek Krčín vás srdečně zve na 1. výroční členskou schůzi.