POZVÁNKA

na výroční členskou schůzi, která se koná ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 18:00 hod. v Sokolovně Krčín. Občerstvení zajištěno.

!! budeme vybírat 100 Kč na členský příspěvek !!

Srdečně Vás zveme,

za výbor Spolku Krčín

Zdeňka a Jiřina