Pozvánka na výroční schůzi Spolku Krčín.

Vážení přátelé, kamarádi, členové SPOLKU KRČÍN.

Rok uplynul jako voda a přejeme Vám i naší společné iniciativě všechno nejlepší v roce 2020. Je potěšující, že zůstáváme stále fungujícím společenstvím přátel a že máme stále chuť a sílu tvořit a vymýšlet. Naše tradiční akce rozšiřují okruh návštěvníků, přibývá i těch, kteří přijíždějí z okolních obcí a jsou u nás ve staré škole na návštěvě poprvé. Každý je překvapen, co dokáže sousedské sdílení radosti i zdravý patriotizmus. Výbor Spolku Krčín si Vás dovoluje opět po roce pozvat do budovy Sokola Krčín na výroční schůzi, která není jenom úředním aktem, ale setkáním přátel, na kterém společně zhodnotíme činnost v roce 2019 a naplánujeme příští měsíce.

Sejdeme ve čtvrtek 27. února 2020 v 18,00 v Sokolovně Krčín, občerstvení zajištěno.

Těšíme se na setkání,

Výbor Spolku Krčín