Vážení přátelé, kamarádi, členové SPOLKU KRČÍN.

Rok uplynul jako voda a přejeme Vám i naší společné iniciativě všechno nejlepší v roce 2019. Uplynulé měsíce se staly pro spolek velmi významným obdobím, členská základna už dávno není jen formálním seznamem lidí, ale partou sousedů, kteří podle svých možností přispívají ke společenskému životu v naší čtvrti.

Opět se nám zdařilo uspořádat několik úspěšných akcí. V první řadě výstava Retro, zaměřená na první republiku, která přesáhla svým významem i rámec města, sousedské setkání ve staré škole „Dobrý den sousedé“, setkání s Mikulášem a společné oslavy Vánoc. Za ten rok se náš spolek rozrostl o další občany Krčína i přespolní spolupracovníky. Naše akce jsou vždy jen a jen ve znamení přátelských setkání a sdílené radosti ze společného trávení volného času.

Spolek pokračuje v intenzivní spolupráci s krčínskou Základní školou, s TJ Sokol Krčín a akce podporuje stále více sponzorů z řad krčínských podnikatelů a živnostníků.

Povzbuzeni úspěšným loňským rokem bychom chtěli i v roce nastávajícím opakovat úspěšné spolkové akce a rozšířit naši činnost o další a další. Hned v únoru vás zveme na 2. Krčínský ples (16. 2. 2019 v Sokolovně)

Děkujeme vám všem za přízeň v uplynulých měsících a prosíme o vaší osobní i materiální podporu a pomoc při akcích v roce 2019. Rádi se se všemi členy Spolku Krčín sejdeme na výroční členské schůzi, která se koná ve čtvrtek 7. února 2019 v 18,00 v Sokolovně. Občerstvení zajištěno.

Srdečně vás zveme,

Výbor Spolku Krčín