Dne 1. 6. 2019 proběhla komentovaná vycházka s výkladem Jiřího Hladíka