S radostí Vám oznamujeme, že na Velikonoce se opět chystáme ve velkém probudit náš Krčínský park a to krásnou velikonočně – jarní výzdobou a bohatým programem. Termín je již znám a proto si prosím všichni zapište 1. 4. 2023.

V rámci této akce, kterou jsme nazvali Velikonoční Krčínský Park, bychom rádi uspořádali amatérskou soutěžní výstavu malovaných či jinak zdobených vajíček s názvem Krčínská Kraslice.