Dne 12. 4. 2017 jste si mohli poslechnou na zahradě Staré školy pásmo básniček a písniček o jaru a Velikonocích od dětí ze ZŠ Krčín.