Dne 30. 4. 2019 jsme společně postavili Májku, opekli buřty a strávili příjemný čas, dokonce i s čarodějnicí těsně před odletem.