V neděli 9. října 2016 jsme se vydali na komentovanou vlastivědnou procházku „Pomezím městyse Krčína“ s výkladem Jiřího Hladíka.