V roce 2021 rekonstrukce pokračovala. V únoru 2021 město zažádalo o finance na další etapu obnovy stropu, krovu a střešního pláště, tentokrát na nejstarší části budovy z dotačního programu Královéhradeckého kraje 21KPGU2 Obnova památkového fondu a zároveň do Havarijního programu Ministerstva kultury ČR pro rok 2021. Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje bylo v březnu 2021 schváleno 322.000 Kč. Dotace Ministerstva kultury činila 300 000 Kč.

Foto srpen 2021

Dokončení rekonstrukce v listopadu 2021