Městu Nové Město nad Metují se v roce 2019 podařilo získat dotaci Královéhradeckého kraje z Programu 20KPGU2 Obnova památkového fondu a Ministerstva kultury ČR – Havarijní program. (Dotace Královéhradecký kraj: 345 000 Kč, Dotace Ministerstvo kultury ČR: 200 000 Kč) Zhotovitelem rekonstrukce je firma Stavix s.r.o.

Od 1. 6. 2020 je Stará škola v rekonstrukci. V rámci první etapy došlo k zajištění největších statických poruch na jižní přístavbě, v obnově stropu, krovu a střešní krytiny, byla provedena celková náhrada klempířských prvků.

Foto Ireny Řehounkové

Foto z června 2020

Foto ze srpna 2020

Foto Ireny Řehounkové z listopadu 2020

Prosinec 2020 je dokončena I. etapa