Byl jednou jeden krásný městys, rozkládající se na obou březích řeky Metuje, pod někdejším hradem Budínem. Některé stavby dodnes pamatují živé městečko plné řemeslníků, obchodů i hospod, prostě plné života. Ještě nedávno jakoby společenské i kulturní dění končilo kdesi před nádražím, dokonce ještě dnes vánoční výzdoba města končí v Havlíčkově ulici. Všimli jste si? Koncem století zmizel „pionýrák“, posléze populární restaurace, zvaná lidově „U vychcánka“, následovaly oblíbené potraviny, řeznictví, mandl, kadeřnictví, papírnictví i pobočka knihovny. Z malebné budovy někdejší radnice se právě stěhuje pošta kamsi na periferii. Lidé, krčíňáci, se pomalu uzavírají ve svých domovech, setkávají se v supermarketech na Malecí a někdejší tradice, patriotizmus i sousedské vztahy se nenápadně vytrácí…

A přece. Spolek Krčín, sdružující sousedy, kterým pomalé usínání jejich kdysi tak společenské čtvrti není jedno, se narodil teprve nedávno. V roce 2015. Od té doby má za sebou bouřlivý rozvoj, hned do začátku si stanovil nelehký a pro někoho i kontroverzní úkol, záchranu staré školy. Podařilo se, stará škola nejenom stojí, ale stala se kulturní památkou a začíná se pracovat na její postupné rekonstrukci. A Spolek Krčín už není nějakým spiknutím proti veřejné správě, ale respektovanou společenskou a kulturní organizací.

Na našem spolku je nejkrásnější, že nebyl založen z moci úřední, ani se nikdy nedal ovlivňovat žádnou politickou silou. Je to sdružení sousedské, kamarádské a cokoliv organizuje, čiší z toho radost ze setkávání, obětavost, často až hravost lidí, kteří najednou znovu obživli, organizují kulturní i společenské akce, zedničí, malují, natírají, uklízí, stěhují, běhají po úřadech, pečou, přinášejí soukromé vybavení, pracují ve škole i na její zahradě… A to vše nezištně a s radostí, často jako malé děti, které si u lesa budují svoji „schovku“ a přinášejí do ní výbavu z domova. A je nás víc a víc. Právě ta nezištnost a radost z pořádání výstav, vycházek, dětských pořadů, společných oslav Velikonoc, máje, prázdnin i Vánoc, láká další příznivce i nezištné krčínské sponzory.

Možná, že byly časy, kdy na nás někteří radní i úředníci koukali trochu skrz prsty. Byli jsme ve svých plánech trochu nevyzpytatelní, někdy až příliš razantní a dovedli jsme spoustě lidí přidělat starosti i práci. Dnes nám připadá, že už je to dávno a začínáme mluvit stejnou řečí, setkáváme se nejenom mezi sebou, ale i s „přespolními“ nebo dokonce s představiteli města na naších akcích. Pokročili jsme od party umanutých ženských ke společenství patriotů, kteří rádi vymýšlí cokoliv ke zlepšení života v onom ještě nedávno zapšklém „městysi Krčíně“. Vedle staré školy se do ohniska zájmu dostává i tradiční místo „pálení čarodějnic“, zvelebení parku u Sokolovny, autobusové zastávky a další kdysi významné, ale později trochu zanedbávané reálie.

V nejbližších týdnech chystáme po velkém úspěchu už druhý Krčínský ples, zjara Velikonoce ve staré škole, stavění máje, setkání Dobrý den sousedé, dále již třetí pokračování výstav Retro a Zaniklý Krčín, Mikulášskou nadílku, Vánoce ve staré škole a několik novinek, které budou pro krčíňáky i širokou veřejnost v roce 2019 překvapením. Pokud vás naše konání alespoň trochu oslovilo, sledujte prosím náš facebook, webové stránky a plakáty, Těšíme se na vás a vaší přízeň…

výbor Spolku Krčín