Dne 14. května proběhla vydařená jarní komentovaná vycházka u příležitosti 156. výročí bitvy u Vysokova.