Původní krčínská škola byla dřevěná a podle kostela Svatého Ducha se odhaduje, že škola mohla být založena na počátku nebo konci 14. století a stála někde v blízkosti kostela. Na počátku 19. století byla budova už značně zchátralá. Majitel panství František Josef z Dietrichsteina nařídil postavit školu novou.1

Stavba nové již zděné školy proběhla v letech 1823 – 1824 na náklady vrchnosti. 1 Postavena byla známým náchodský stavitelem Ignácem Littlochem podle plánů z roku 1822 proslulého pražského architekta Johanna Philippa Joendla (autora mnoha pražských paláců a úprav zámků po celých Čechách, v té době prováděl i úpravu novoměstského zámku).2 Škola měla jednu třídu, dvě světnice pro učitele a jeho rodinu, kuchyň, komoru a sklep. Patřil k ní také dřevník, chlév a stodůlka. Vyučovat se zde začalo 28. května 1825.1

Roku 1872 nechal učitel a později i ředitel František Nepilý opravit školu z dezolátního stavu mlynářem Josefem Bašem. Roku 1876 byla škola oplocena. 1

Ačkoli školu všichni přihlášení žáci nenavštěvovali pravidelně, docházelo jich koncem 70. let 19. století do jedné třídy až 123. Obecní zastupitelstvo se tedy rozhodlo přístavbou bočního jihozápadního křídla rozšířit školu na dvoutřídní. Při té příležitosti byl velký pokoj přestavěn na byt pro řídícího učitele a menší pokoj na byt pro mladšího učitele. Vystavěno bylo také nové hospodářské stavení, původní hospodářský objekt umístěný na jižní hranici pozemku byl před realizací přístavby zbourán. Přestavba byla hotova k 1. září 1878. Iniciátor přestavby byl krčínský rolník Antonín Rydlo.1

V roce 1885 se místní školní rada usnesla na dalším rozšíření školy.1 Škola tak měla celkem tři třídy. Do jedné třídy docházelo zhruba 50 dětí ve věku 6 – 14 let. Do vyšší třídy se posouvaly na základě vědomostí a uvážení učitele. V jedné třídě tak mohl být žák klidně 4 – 8 let.3

V roce 1888 školu prohlédl okresní lékař MUDr. František Plzák a shledal, že hygienické podmínky ve škole jsou zcela nevyhovující. Třídy byly podle něho malé, tmavé, málo vzdušné a vůbec nedostatečné.1

Místní školní rada se musela rozhodnout, zda stávající školu opět rozšíří nebo postaví školu novou. Nakonec se rozhodla pro novou školní budovu v dolním Krčíně na Žižkově náměstí. Dne 9. srpna 1891 byl položen základní kámen a 18. září 1892 se ve škole začalo vyučovat.1

Od roku 1892 byla budova staré školy využita jako obecní chudobinec.2

Roku 1982 došlo ke stavebním úpravám4, aby mohla budova sloužit jako byty. Dlouhá léta však byla bez využití a chátrala.

červnu roku 2015 vznikla občanská iniciativa za záchranu a využití objektu Staré školy. V říjnu 2015 byl založen z iniciativy Spolek Krčín, který má od vlastníka, města Nové Město nad Metují, budovu ve výpůjčce a organizuje v ní různé kulturní akce. (více o záchraně Staré školy se dočtete v článku Záchrana Staré školy v Krčíně)

Od 3. listopadu 2017 budovu školy včetně jejich pozemků prohlásilo ministerstvo za kulturní památku .4

Od 1. června 2020 je Stará škola uzavřena a probíhá v ní rekonstrukce. (podrobnější informace najdete v rubrice: Rekonstrukce školy)

ZDROJE

1 ČERNÝ, MiloslavVzpomínka na krčínské školy: 1822 – 1892 – 1972. Nové Město nad M.: SRPŠ při ZDŠ Krčín, 1972. 23 s., srovnání s webovou stránkou: http://krcin.eu/stavby/historie-skoly/kratka-historie-stare-skoly/

2 PRIX, Dalibor, PhDr., CSc., Věc: č.p. 22, Krčín, Nové Město nad Metují, ul. Bratří Čapků, tzv. Stará škola – odborné vyjádření k architektonické a památkové hodnotě objektu. Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Praha, 8. února 2016

3 BRANDEJS, Č. „Stará” krčínská škola. Novoměstský zpravodaj, září 2015, s. 11.

4 KRČMÁŘOVÁ, Kateřina, Mgr. Věc: Prohlášení KP: stará škola, č.p. 22 na pozemku st. p. č. 13, včetně pozemku st. p. 13, k. ú. Krčín – Rozhodnutí, Ministerstvo kultury, Praha, 16. 10. 2017

DOBOVÉ FOTOGRAFIE

pořízeny z webu KRČÍN.EU – http://krcin.eu/stavby/historie-skoly/