Spolek Krčín blahopřeje PhDr. Čestmíru Brandejsovi, CSc., k udělení čestného uznání městem Nové Město nad Metují za celoživotní dílo. Ocenění bylo předáno při příležitosti oslav vzniku samostatného československého státu, dne 28. října 2016 na zámku rodiny Bartoň-Dobenín.

Čestmír Brandejs (* 20. června 1944, Týniště nad Orlicí) je český historik a rodák z Krčína. Věnuje se oblasti didaktiky dějepisu, obecných a českých dějin středověku a raného novověku a dějin církví. Ve svých pracích z oblasti regionálních dějin se zaměřuje zejména na historii východních a severovýchodních Čech. Působil na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. (Citace z Wikipedia: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cestm%C3%ADr_Brandejs)

V roce 2015 napsal PhDr. Čestmír Brandejs, CSc. článek o Staré škole, který zakončil myšlenkou, že by měla škola nadále sloužit obyvatelům Krčína. V článku se také zmiňuje, že jeho dědeček byl učitelem ve Staré škole. S laskavým souhlasem autora publikujeme níže článek v plném znění.

,,… I stará krčínská škola si zaslouží tuto úctu, základy vzdělanosti a výchovy v ní získali naši předkové, bez nichž bychom nežili a nezískali vzdělání ani my. Stará krčínská škola je však nyní prázdná a zasloužila by si nové využití. Byl by to vhodný prostor pro setkávání nejen krčínských důchodců, ale všech generací. Pan řídící Nepilý dbal o krásu svého okolí, mohl by proto vzniknout novodobý okrašlovací spolek, který by zde získal důstojné centrum. Jeho členové by se jistě zamysleli nad co nejvhodnějším využitím této školy. Je nemnoho měst, kde se škola z 19. století dochovala.

BRANDEJS, Č. „Stará” krčínská škola. Novoměstský zpravodaj, září 2015, s. 11

Celý článek publikovaný v září 2015 v Novoměstském zpravodaji na s. 11, si můžete přečíst zde.