Chceme vybudovat z objektu Staré školy multifunkční centrum, podporovat tradice a sdružovat občany Krčína.

Rubrika Historie školy a Krčína

Historie Staré školy v Krčíně

Původní krčínská škola byla dřevěná a podle kostela Svatého Ducha se odhaduje, že škola mohla být založena na počátku nebo konci 14. století a stála někde v blízkosti kostela. Na počátku 19. století byla budova už značně zchátralá. Majitel panství František… Pokračovat ve čtení →

Záchrana Staré školy v Krčíně

V dubnu 2015 byl podán zastupitelstvu a radě města Nové Město nad Metují paní Mgr. Tamarou Samkovou první podnět ve věci záchrany Staré školy v Krčíně. Šířily se totiž zvěsti, že Nové Město nad Metují budovu Staré školy prodá nebo… Pokračovat ve čtení →

Čestné uznání Čestmíru Brandejsovi

Spolek Krčín blahopřeje PhDr. Čestmíru Brandejsovi, CSc., k udělení čestného uznání městem Nové Město nad Metují za celoživotní dílo. Ocenění bylo předáno při příležitosti oslav vzniku samostatného československého státu, dne 28. října 2016 na zámku rodiny Bartoň-Dobenín. Čestmír Brandejs (* 20. června… Pokračovat ve čtení →

Stanovisko Ústavu dějin umění Akademie věd ČR 2016

Dne 17. ledna 2016 požádal Spolek Krčín Ústav dějin umění Akademie věd České republiky o odborné vyjádření k architektonické a památkové hodnotě Staré školy. Dne 3. února 2016 navštívil Krčín a Starou školu PhDr. Dalibor Prix, CSc., a následně obdržel Spolek… Pokračovat ve čtení →

© 2023 Spolek Krčín — Běží na WordPress

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑