Spolek Krčín byl založen 22. října 2015 za účelem záchrany objektu Staré školy (Bratří Čapků č. p. 22, Nové Město nad Metují) a iniciace využití tohoto objektu pro zřízení multifunkčního centra zejména pro občany Krčína.

Tohoto účelu chceme dosáhnout podílením se (ve spolupráci s městem Nové Město nad Metují) na revitalizaci objektu Staré školy, oživením regionálních tradic, podporou rozvoje městské části Krčín a především pořádáním různých občanských aktivit.

Organizujeme výstavy, přednášky, vánoční a velikonoční setkání, tematické vycházky, Krčínský ples, již tradiční událostí je akce s názvem ,,Dobrý den, sousedé“, stavíme májku a mnoho dalšího.

Dne 27. ledna 2016 byl Spolek Krčín zapsán do spolkového rejstříku. (Veřejný rejstřík a Sbírka listin)