Archiv autora: spolekkrcin@gmail.com

Stanovisko ÚDU AV ČR

Dne 17. ledna 2016 požádal Spolek Krčín Ústav dějin umění Akademie věd České republiky o odborné vyjádření k architektonické a památkové hodnotě Staré školy.
 Dne 3. února 2016 navštívil Krčín a Starou školu PhDr. Dalibor Prix, CSc., a následně obdržel Spolek Krčín odborné vyjádření, které si můžete přečíst v plném znění zde.

Technický stav budovy

Rada města 323 (8. 6. 2013) a následně Zastupitelstvo města 108 (18. 6. 2015) projednaly žádost Mgr. Tamary Samkové o zpřístupnění objektu Staré školy pro odborníky, kteří by posoudili technický stav budovy. Schůzky se zúčastnili: Ing. akad. arch. Davidová, Ing. Jarkovský, p. Uždil, p. Bednář, Ing. Nývlt, p. Pfeiferová, p. Horvat a Mgr. Samková.

Technický stav budovy