Výroční členská schůze

Vážení přátelé, kamarádi, členové SPOLKU KRČÍN.

Rok uplynul jako voda a přejeme Vám i naší společné iniciativě všechno nejlepší v roce 2019. Uplynulé měsíce se staly pro spolek velmi významným obdobím, členská základna už dávno není jen formálním seznamem lidí, ale partou sousedů, kteří podle svých možností přispívají ke společenskému životu v naší čtvrti.

Opět se nám zdařilo uspořádat několik úspěšných akcí. V první řadě výstava Retro, zaměřená na první republiku, která přesáhla svým významem i rámec města, sousedské setkání ve staré škole „Dobrý den sousedé“, setkání s Mikulášem a společné oslavy Vánoc. Za ten rok se náš spolek rozrostl o další občany Krčína i přespolní spolupracovníky. Naše akce jsou vždy jen a jen ve znamení přátelských setkání a sdílené radosti ze společného trávení volného času.

Spolek pokračuje v intenzivní spolupráci s krčínskou Základní školou, s TJ Sokol Krčín a akce podporuje stále více sponzorů z řad krčínských podnikatelů a živnostníků.

Povzbuzeni úspěšným loňským rokem bychom chtěli i v roce nastávajícím opakovat úspěšné spolkové akce a rozšířit naši činnost o další a další. Hned v únoru vás zveme na 2. Krčínský ples (16. 2. 2019 v Sokolovně)

Děkujeme vám všem za přízeň v uplynulých měsících a prosíme o vaší osobní i materiální podporu a pomoc při akcích v roce 2019. Rádi se se všemi členy Spolku Krčín sejdeme na výroční členské schůzi, která se koná ve čtvrtek 7. února 2019 v 18,00 v Sokolovně. Občerstvení zajištěno.

Srdečně vás zveme,

Výbor Spolku Krčín

Krčín žije

Byl jednou jeden krásný městys, rozkládající se na obou březích řeky Metuje, pod někdejším hradem Budínem. Některé stavby dodnes pamatují živé městečko plné řemeslníků, obchodů i hospod, prostě plné života. Ještě nedávno jakoby společenské i kulturní dění končilo kdesi před nádražím, dokonce ještě dnes vánoční výzdoba města končí v Havlíčkově ulici. Všimli jste si? Koncem století zmizel „pionýrák“, posléze populární restaurace, zvaná lidově „U vychcánka“, následovaly oblíbené potraviny, řeznictví, mandl, kadeřnictví, papírnictví i pobočka knihovny. Z malebné budovy někdejší radnice se právě stěhuje pošta kamsi na periferii. Lidé, krčíňáci, se pomalu uzavírají ve svých domovech, setkávají se v supermarketech na Malecí a někdejší tradice, patriotizmus i sousedské vztahy se nenápadně vytrácí…

A přece. Spolek Krčín, sdružující sousedy, kterým pomalé usínání jejich kdysi tak společenské čtvrti není jedno, se narodil teprve nedávno. V roce 2015. Od té doby má za sebou bouřlivý rozvoj, hned do začátku si stanovil nelehký a pro někoho i kontroverzní úkol, záchranu staré školy. Podařilo se, stará škola nejenom stojí, ale stala se kulturní památkou a začíná se pracovat na její postupné rekonstrukci. A Spolek Krčín už není nějakým spiknutím proti veřejné správě, ale respektovanou společenskou a kulturní organizací.

Na našem spolku je nejkrásnější, že nebyl založen z moci úřední, ani se nikdy nedal ovlivňovat žádnou politickou silou. Je to sdružení sousedské, kamarádské a cokoliv organizuje, čiší z toho radost ze setkávání, obětavost, často až hravost lidí, kteří najednou znovu obživli, organizují kulturní i společenské akce, zedničí, malují, natírají, uklízí, stěhují, běhají po úřadech, pečou, přinášejí soukromé vybavení, pracují ve škole i na její zahradě… A to vše nezištně a s radostí, často jako malé děti, které si u lesa budují svoji „schovku“ a přinášejí do ní výbavu z domova. A je nás víc a víc. Právě ta nezištnost a radost z pořádání výstav, vycházek, dětských pořadů, společných oslav Velikonoc, máje, prázdnin i Vánoc, láká další příznivce i nezištné krčínské sponzory.

Možná, že byly časy, kdy na nás někteří radní i úředníci koukali trochu skrz prsty. Byli jsme ve svých plánech trochu nevyzpytatelní, někdy až příliš razantní a dovedli jsme spoustě lidí přidělat starosti i práci. Dnes nám připadá, že už je to dávno a začínáme mluvit stejnou řečí, setkáváme se nejenom mezi sebou, ale i s „přespolními“ nebo dokonce s představiteli města na naších akcích. Pokročili jsme od party umanutých ženských ke společenství patriotů, kteří rádi vymýšlí cokoliv ke zlepšení života v onom ještě nedávno zapšklém „městysi Krčíně“. Vedle staré školy se do ohniska zájmu dostává i tradiční místo „pálení čarodějnic“, zvelebení parku u Sokolovny, autobusové zastávky a další kdysi významné, ale později trochu zanedbávané reálie.

V nejbližších týdnech chystáme po velkém úspěchu už druhý Krčínský ples, zjara Velikonoce ve staré škole, stavění máje, setkání Dobrý den sousedé, dále již třetí pokračování výstav Retro a Zaniklý Krčín, Mikulášskou nadílku, Vánoce ve staré škole a několik novinek, které budou pro krčíňáky i širokou veřejnost v roce 2019 překvapením. Pokud vás naše konání alespoň trochu oslovilo, sledujte prosím náš facebook, webové stránky a plakáty, Těšíme se na vás a vaší přízeň…

výbor Spolku Krčín