Archiv rubriky: Stará škola

Stará krčínská škola – Čestmír Brandejs

Myšlenkou, že by měla stará škola nadále sloužit obyvatelům Krčína, zakončil svůj článek v zářijovém čísle Novoměstského zpravodaje PhDr. Čestmír Brandejs, CSc.

S laskavým souhlasem autora publikujeme níže článek v plném znění.

… I stará krčínská škola si zaslouží tuto úctu, základy vzdělanosti a výchovy v ní získali naši předkové, bez nichž bychom nežili a nezískali vzdělání ani my. Stará krčínská škola je však nyní prázdná a zasloužila by si nové využití. Byl by to vhodný prostor pro setkávání nejen krčínských důchodců, ale všech generací. Pan řídící Nepilý dbal o krásu svého okolí, mohl by proto vzniknout novodobý okrašlovací spolek, který by zde získal důstojné centrum. Jeho členové by se jistě zamysleli nad co nejvhodnějším využitím této školy. Je nemnoho měst, kde se škola z 19. století dochovala.

 

Z článku PhDr. Čestmíra Brandejse, CSc., publikovaného v září 2015 v Novoměstském zpravodaji na s. 11.
BRANDEJS, Č. „Stará” krčínská škola. Novoměstský zpravodaj, září 2015, s. 11

Stanovisko ÚDU AV ČR

Dne 17. ledna 2016 požádal Spolek Krčín Ústav dějin umění Akademie věd České republiky o odborné vyjádření k architektonické a památkové hodnotě Staré školy.
 Dne 3. února 2016 navštívil Krčín a Starou školu PhDr. Dalibor Prix, CSc., a následně obdržel Spolek Krčín odborné vyjádření, které si můžete přečíst v plném znění zde.

Technický stav budovy

Rada města 323 (8. 6. 2013) a následně Zastupitelstvo města 108 (18. 6. 2015) projednaly žádost Mgr. Tamary Samkové o zpřístupnění objektu Staré školy pro odborníky, kteří by posoudili technický stav budovy. Schůzky se zúčastnili: Ing. akad. arch. Davidová, Ing. Jarkovský, p. Uždil, p. Bednář, Ing. Nývlt, p. Pfeiferová, p. Horvat a Mgr. Samková.

Technický stav budovy