Archiv autora: spolekkrcin@gmail.com

Okolím městyse Krčína

neděle 20. 6. 2021

Poznávací vlastivědná vycházka (cca 4,5 km) pro krčínské patrioty i přespolní příznivce u příležitosti 155. výročí bitvy u Vysokova

11:53 Krčín, most (odjezd linkovým autobusem do Vysokova – příjezd 12:14)

12:15 Vysokov (kaple)

12:45 Vysokov (pomník jezdecké bitvy)

13:10 Branka (bojiště)

13:30 Václavice (kostel, hřbitov, zvonice, pomníky v okolí)

14:45 Václavice (Wimpffenův kříž)

15:15 Václavice (býv. hotel Na Dobeníně, nádraží)

15:32 Václavice (odjezd vlakem ČD do Nového Města – příjezd 15:37)

15:37 Nové Město nad Metují (občerstvení v nádražní restauraci, zhodnocení vycházky)

Pět let SPOLKU KRčín

Spolek Krčín vstupuje do šestého roku své existence
Čas letí jako vítr a náš spolek se stal neodmyslitelnou součástí veřejného a společenského života nejen v Krčíně, jeho aktivity dokonce přesahují hranice města. Často se vrací vzpomínky na podzimní dny roku 2015, kdy se malá skupinka místních patriotů pustila do smysluplné záchrany staré školy, předurčené tenkrát k čemukoliv, jenom ne k záchraně. Klepali jsme na dveře domů a bytů krčínských rodáků, patriotů i nových obyvatel a připomínali existenci pozapomenutého historického objektu, který k městu neodmyslitelně patří a kdysi hrál velmi významnou roli. Velmi brzo vznikla petice a zájem veřejnosti překonal všechna očekávání. Prvotní pokus o záchranu objektu následovaly další plány, týkající se kulturního a sousedského života v naší čtvrti.
Byl to pro nás významný den. Na ustavující schůzi v krčínské Sokolovně byl 22.10. 2015 založen Spolek Krčín a ihned jsme se pustili do složitých jednání s Městským úřadem, památkáři. Kontaktovali jsme i jiné spolky města, nabírali zkušenosti, překonávali prvotní nedůvěru. Zprvu naše konání vzbuzovalo pochybnosti nebo dokonce despekt, ale postupně jsme se stali pro ostatní partnery. Ukázalo se totiž, že náš spolek a stále se rozšiřující parta nadšených lidiček z Krčína to myslí vážně a nejedná se jen o bezvýznamné poblouznění.
A přišel den, kdy iniciativa za záchranu objektu staré školy slavila největší svůj úspěch. Na podzim 2017 byl ještě nedávno umírající a zpustlý areál prohlášen za kulturní památku.
Pak už se věci daly do pohybu. Budovu školy jsme ještě ve stejném roce po jednáních se zástupci města Nové Město nad Metují získali do zápůjčky a uvolnily se nám ruce pro regulérní pořádání pravidelných akcí. Začali jsme veřejnosti přibližovat krčínskou historii a zavzpomínali i na časy našich prarodičů a rodičů. Setkávání sousedů se stalo tradicí, komentované procházky po Krčíně, Novém Městě nad Metují a jeho okolí mají velice kladný ohlas a účastní se jich pravidelně už nejen členové spolku, ale i přespolní. A občas jsme i expandovali mimo naše zdi, uspořádali koncerty i Krčínské plesy plesy společně s TJ Sokol. Retro výstavy se staly přímo krčínským fenoménem a spolupráce se Základní a mateřskou Krčín na pořadech pro děti příjemnou tradicí.
Je velmi důležité zmínit, že jsme od začátku do konce spolek sousedský a nikoliv politický. Skutečně se jedná o ryze sousedskou iniciativu lidí, kteří jsou připraveni obětovat svůj volný čas a kterým dělá radost připravovat pro ostatní setkávání, výstavy, besedy, vlastivědné procházky, ale i brigády na velmi zchátralém objektu. Jsme spolek lidí nejenom krčínských ale v poslední době i „náplav“, s velmi zajímavým sociálním složením. Důchodci, akademici, řemeslníci, úředníci, učitelé i podnikatelé. Lidé, kteří mají různé koníčky, akademické i rukodělné znalosti…
Konec roku 2019, rok 2020 a začátek roku 2021 je pro nás bohužel vynucenou přestávkou. Jsme přece jenom veřejné zařízení, škola, kulturní dům i herna. Přesto se na první pohled nešťastné období stalo pro budovu staré školy přínosem. Městu Nové Město nad Metují se v roce 2019 podařilo získat dotaci Královéhradeckého kraje z Programu 20KPGU2 Obnova památkového fondu a Ministerstva kultury ČR – Havarijní program.
A vysoutěžené firmy se okamžitě pustily do práce, byly opraveny dřevěné krovy a střecha na přístavbě staré školy a zajištěna statika budovy. Přesto, že se jedná o první část rozsáhlého záchranného projektu, jsme spokojeni a novoměstská veřejnost, která postup prací sleduje, samozřejmě také.
I v roce 2021 by měly práce pokračovat, bylo na MK ČR již bylo zažádáno o finance na další etapu obnovy krovu a střechy, tentokrát na nejstarší části budovy (projekt Obnova bývalé školy v Krčíně – II. 21KPGU2 – havarijní program. Výsledky se dozvíme koncem března a těšíme se na chvíli, kdy se budeme moci opět scházet na akcích, pořádaných pro sousedy a občany města, kteří určitě nezapomněli. Nápady a plány jsou už připravené…
Zdeňka Pfeiferová

Pro názornost připojujeme přehled nejvydařenějších akcí Spolku Krčín.
Vždy v 2. polovině května se od roku 2017 tradičně setkáváme na akci „Dobrý den sousedé“, která je spojená s výstavami o historii Krčína, divadelními vystoupeními, dílnami různého zaměření i s posezením sousedů při občerstvení z domácích zdrojů členek spolku. Akci doplňuje několik stánků, kde se představují různé řemeslné výrobky, ve spolupráci s Městským muzeem a Městskou knihovnou nechybí pokaždé informační stánek.
Velmi oblíbeným pořadem je „Mikuláš ve staré škole“, ve spolupráci s divadelní skupinou NODIVSE a za účasti nejen andělů a čertů, ale opravdu velkého množství dětí a rodičů.
„Vánoční setkání ve staré škole“ je další hojně navštěvovanou akcí spolku. Patří k ní výstava betlémů ze soukromých sbírek a sbírek Městského muzea v Novém Městě nad Metují, vánočních ozdob, perníčků a nechybí opět sousedské posezení u kávy, čaje, cukrářských výrobcích a dalších domácích dobrotách.
Asi nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším programem pro širokou veřejnost jsou naše RETROVÝSTAVY. Doposud se nám podařilo uspořádat tři, vždy se zaměřením na různá historická témata. Je s podivem, co se najde na půdách a v soukromých sbírkách krčínských, novoměstských i mimoměstských občanů. Ze všech tří výstav jsou pořízené profesionální videofilmy z dílny Hugo Habermanna, člena spolku. Jsou k zhlédnutí na You-Tube i dalších sociálních sítích…
Pravidelné a stále více navštěvované, jsou jarní a podzimní vycházky Krčínem a dalšími částmi našeho i okolí s průvodcem v podobě rodilého krčíňáka a znalce Jiřího Hladíka. Odborné povídání o historii a zajímavostech našeho regionu je nejen velmi zajímavé, ale často motivuje účastníky ke vzpomínkám na své dětství, mládí i dávno zaniklá místa.
Pokud zavzpomínáme a také nahlédneme do záznamů návštěvní knihy, můžeme radostně konstatovat, že se podařilo vzbudit zájem o činnost našeho spolku a pozornost občanů k jednomu z důležitých historických objektů Krčína a Nového Města nad Metují.

Výroční členská schůze

Pozvánka
na výroční schůzi Spolku Krčín

Vážení přátelé, kamarádi, členové SPOLKU KRČÍN.

 Rok uplynul jako voda a přejeme Vám i naší společné iniciativě všechno nejlepší v roce 2020. Je potěšující, že zůstáváme stále fungujícím společenstvím přátel a že máme stále chuť a sílu tvořit a vymýšlet.
 Naše tradiční akce rozšiřují okruh návštěvníků, přibývá i těch, kteří přijíždějí z okolních obcí a jsou u nás ve staré škole na návštěvě poprvé. Každý je překvapen, co dokáže sousedské sdílení radosti i zdravý patriotizmus. 
 Výbor Spolku Krčín si Vás dovoluje opět po roce pozvat do budovy Sokola Krčín na výroční schůzi, která není jenom úředním aktem, ale setkáním přátel, na kterém společně zhodnotíme činnost v roce 2019 a naplánujeme příští měsíce.

Sejdeme ve čtvrtek 27. února 2020 v 18,00 v Sokolovně Krčín, občerstvení zajištěno.

Těšíme se na setkání,

                                     Výbor Spolku Krčín